FAQ นายอินทร์อะวอร์ด

Q: โครงการประกวดรางวัลนายอินทร์อะวอร์ด มีความรู้สึกว่าเป็นรางวัลที่ใหญ่ นักเขียนหน้าใหม่อย่างเราจะมีโอกาสรึเปล่า?

A: โครงการนายอินทร์อะวอร์ดเป็นโครงการที่เปิดกว้างให้นักเขียนหน้าใหม่ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด โดยไม่จำกัดในเรื่องประสบการณ์การเขียน หรืออายุ ซึ่งทุกผลงานจะได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการ ซึ่งไม่ต้องกังวลในเรื่องความยาก หรือรู้สึกว่าเป็นรางวัลที่มีแต่นักเขียนคุณภาพส่งเข้าประกวด เพียงแต่คุณมีความคิดสร้างสรรค์และไอเดียใหม่ๆ คุณก็สามารถเข้าร่วมโครงการนี้ได้

Q: เพิ่งเขียนผลงานเป็นเรื่องแรก แต่ไม่กล้าส่งเข้าประกวด เพราะกลัวไม่ได้รับพิจารณา?

A: ทุกเรื่องที่ส่งเข้าร่วมประกวดจะได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อทำการคัดเลือกผลงานที่เข้ารอบ ตัดสินต่อไป สำหรับผลงานที่ไม่ได้รับการคัดเลือกนักเขียนสามารถเขียนและส่งผลงานเข้าร่วมประกวดในโครงการได้ใหม่ในปีหน้า เพื่อสั่งสมประสบการณ์ในการเขียน พัฒนางานเขียน และก้าวสู่การเป็นนักเขียนมืออาชีพต่อไป

Q: นอกจากส่งต้นฉบับทางไปรษณีย์มาที่บ.อมรินทร์แล้ว สามารถส่งด้วยวิธีการไหนบ้าง?

A: ผู้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดสามารถส่งได้ทางไปรษณีย์เท่านั้น โดยสามารถส่งเป็นแบบไปรษณีย์ธรรมดา หรือไปรษณีย์ลงทะเบียนก็ได้ ทางโครงการมีฝ่ายที่รับต้นฉบับ รวบรวม และจัดส่งถึงมือคณะกรรมการต่อไป ไม่ต้องกังวลเรื่องการสูญหาย โดยสามารถโทรสอบถามเพื่อเช็คต้นฉบับได้ที่เบอร์ 02-422-9999 ต่อ 4149

Q: ทำไมต้องส่งต้นฉบับถึง 3 สำเนา (ชุด)

A: เนื่องจากกรรมการในการตัดสินผลงานในรอบแรกประกอบด้วย 3 ท่าน ดังนั้นเพื่อให้กรรมการสามารถพิจารณาต้นฉบับได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ผู้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดจึงจำเป็นต้องต้นฉบับสำเนาถึง 3 ชุด โดยหลังการตัดสินจากคณะกรรมการแล้วผู้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดสามารถขอรับคืนต้นฉบับคืนได้

Q: หมดเขตส่งต้นฉบับเมื่อไหร่

A: ผู้ที่สนใจสามารถส่งผลงานเข้าร่วมประกวดได้ภายในวันที่ 30 พ.ย. 52

Q: จะสามารถส่งได้มากกว่า 1 ผลงาน และส่งได้มากกว่า 1 ประเภทหรือไม่

A: ผู้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดสามารถส่งผลงานได้มากกว่า 1 ประเภท และในแต่ละประเภทก็สามารถส่งได้หลายผลงานขึ้นอยู่กับความสนใจของแต่ละท่าน

Q: อยากทราบว่าการประกวดประเภทสารคดี, เรื่องสั้น มีจำกัดแนวเรื่องไหม อะไรบ้าง?

A: ในการประกวดประเภทสารคดี เรื่องสั้นไม่มีการจำกัดแนวเรื่อง และกลวิธีการนำเสนอ ทางโครงการประกวดเปิดโอกาสให้แสดงความคิดสร้างสรรค์ได้เต็มทีเพื่อเปิดมุมมองใหม่ๆ ให้แก่วงการวรรณกรรม

Q: ถ้ามีภาพประกอบต้องส่งเป็นภาพสีหรือเปล่า?

A: - ในกรณีที่ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดประเภทหนังสือภาพสำหรับเด็ก ภาพประกอบจะต้องเป็นภาพสี (ทั้ง 3 ต้นฉบับที่ส่ง) เท่านั้น - ในกรณีส่งผลงานเข้าร่วมประกวดประเภทสารคดีจะส่งภาพเป็นภาพสีหรือขาวดำก็ขึ้นอยู่กับเนื้อเรื่อง และกลวิธีการ นำเสนอ

Q: ประเภทหนังสือภาพสำหรับเด็ก ที่แจ้งว่าความยาวไม่เกิน 24 - 32 หน้า นี่รวมปกหรือยัง?

A: สำหรับหนังสือภาพสำหรับเด็กความยาวไม่เกิน 24-32 หน้านับรวมปกแล้ว

Q: ทำไมถึงใช้ระยะเวลาในการพิจารณาตัดสินยาวนานถึง 8 เดือน

A: เนื่องจากการพิจารณาจะมีคณะกรรมการตัดสิน 2 ชุด ชุดแรกคณะกรรมการจะพิจารณาคัดเลือกผลงานที่เข้ารอบ จากนั้นคณะกรรมการอีกชุดจะทำการตัดสินในรอบสุดท้ายอีกครั้ง ทั้งนี้เนื่องจากต้นฉบับมีจำนวนมาก และเพื่อการพิจารณาที่ละเอียดถี่ถ้วนของคณะกรรมการจึงทำให้ต้องใช้เวลาในการตัดสินนาน

Q: แล้วคณะกรรมการตัดสินของแต่ละประเภทมีใครบ้าง

A: คณะกรรมการรอบตัดสินประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งนักเขียนซีไรท์ และนักเขียนคุณภาพจากแวดวงน้ำหมึกของเมืองไทยที่จะมาช่วยกันคัดสรรผลงานดี ๆ สู่สังคม

Q: การประกวดนายอินทร์อะวอร์ดแตกต่างจากการประกวดเวทีอื่นๆอย่างไร

A: โครงการประกวดนายอินทร์อะวอร์ดเวทีที่เปิดโอกาสให้นักเขียนหน้าใหม่สามารถส่งผลงานเข้าร่วมประกวดได้ อีกทั้งการประกวดยังมีประเภทงานเขียนให้เลือกที่หลากหลาย มีคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญในแต่ละประเภทตัดสินและให้คำแนะนำ รวมถึงผู้ที่ชนะเลิศจะได้รับรางวัลถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี

Q: ถึงจะไม่ได้รับรางวัล แต่ผลงานของเราจะมีสิทธิ์ได้รับการพิจารณาจัดพิมพ์หรือไม่?

A: ในกรณีที่ไม่ได้รับรางวัล ทางโครงการประกวดจะคัดเลือกเรื่องที่มีความคิดสร้างสรรค์ โครงเรื่องน่าสนใจ เพื่อทำการจัดพิมพ์ โดยทางทีมกองบรรณณาธิการจะเป็นผู้ที่ช่วยแก้ไขพัฒนาต้นฉบับและจัดพิมพ์ต่อไป