www.amarinpocketbook.com
  
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

ปรีดา ปัญญาจันทร์

ชื่อจริง : ปรีดา ปัญญาจันทร์ ,
นามปากกา :
เว็บไซต์ :

ประวัติการศึกษา
เกิดที่จังหวัดหนองคาย จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร มีผลงานสำหรับเด็กๆ

ประวัติการทำงาน / ผลงาน
เริ่มวาดภาพประกอบหนังสือสำหรับเด็กตั้งแต่เป็นนิสิตชั้นปีที่ 1 เมื่อจบการศึกษาก็ยึดอาชีพวาดภาพประกอบหนังสือสำหรับเด็กพร้อมกับเป็นครูสอนศิลปะในโรงเรียนอนุบาล โดยใช้นิทานกระตุ้นจินตนาการของเด็กๆ จึงมีอีกอาชีพหนึ่ง คือ นักเล่านิทานสำหรับเด็ก ปัจจุบันยังสร้างสรรค์ผลงานหนังสือภาพสำหรับเด็กอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังเป็นนักเล่านิทาน คุณครูอนุบาล และบรรณาธิการหนังสือสำหรับเด็ก รวมถึงเป็นอาจารย์พิเศษสาขาวิชาวรรณกรรมสำหรับเด็ก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒอีกด้วย

 

รางวัลที่เคยได้รับ
ได้รับรางวัลมากมาย อาทิ เม่นหลบฝน ต้นไม้ใกล้ตัว ต้นไม้ในสวน ดอกไม้ใกล้ตัว กระดุ๊กกระดิ๊ก กระด๊อกกระแด๊ก
 


ชุดคุณหนูเก่งคณิตศาสตร์ เล่ม 5 : เวลาของเด็กๆ
เรื่องและภาพ : ปรีดา ปัญญาจันทร์
สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์แพรวเพื่อนเด็ก
ประเภท : หนังสือฝึกทักษะสำหรับเด็ก

เรียนรู้พื้นฐานคณิตศาสตร์รอบตัวและเวลา

 

ชุดหนูเก่งคริตศาสตร์ เล่ม 4 : อยู่ตรงไหนบ้างนะ
เรื่องและภาพ : ปรีดา ปัญญาจันทร์
สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์แพรวเพื่อนเด็ก
ประเภท : หนังสือฝึกทักษะสำหรับเด็ก

เรียนรู้พื้นฐานคณิตศาสตร์รอบตัว การเชื่อมโยงและรูปทรง

 

ชุดคุณหนูเก่งคณิตศาสตร์ เล่ม 3 : รูปทรงรอบตัว
ผู้เขียน : ปรีดา ปัญญาจันทร์
สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์แพรวเพื่อนเด็ก
ประเภท : หนังสือฝึกทักษะสำหรับเด็ก

เรียนรู้พื้นฐานคณิตศาสตร์รอบตัวและรูปทรงต่างๆ

 

ชุดหนูเก่งคณิตศาสตร์ เล่ม 2 : จำนวนนับรอบตัว
ผู้เขียน : ปรีดา ปัญญาจันทร์
สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์แพรวเพื่อนเด็ก
ประเภท : หนังสือฝึกทักษะสำหรับเด็ก

เรียนรู้พื้นฐานคณิตศาสตร์รอบตัวและจำนวนนับ

 

ชุดคุณหนูเก่งคณิตศาสตร์ เล่ม 1 : ใหญ่กับเล็ก
ผู้เขียน : ปรีดา ปัญญาจันทร์
สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์แพรวเพื่อนเด็ก
ประเภท : หนังสือฝึกทักษะสำหรับเด็ก

เรียนรู้พื้นฐานคณิตศาสตร์รอบตัวพัฒนาการสังเกตและการเปรียบเทียบขนาด

 

นิทานตัวสะกด เล่ม 8 เรื่องงูเขียว
เรื่องและภาพ : ปรีดา ปัญญาจันทร์
สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์แพรวเพื่อนเด็ก
ประเภท : หนังสือฝึกทักษะสำหรับเด็ก

นิทานคำสัมผัสตัวสะกด พัฒนาการเรียนรู้ภาษาไทย

 

นิทานตัวสะกด เล่ม 7 เรื่องยายสาย
เรื่องและภาพ : ปรีดา ปัญญาจันทร์
สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์แพรวเพื่อนเด็ก
ประเภท : หนังสือฝึกทักษะสำหรับเด็ก

นิทานคำสัมผัสตัวสะกด พัฒนาการเรียนรู้ภาษาไทย

 

นิทานตัวสะกด เล่ม 6 เรื่องหนูพรนอนนาน
เรื่องและภาพ : ปรีดา ปัญญาจันทร์
สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์แพรวเพื่อนเด็ก
ประเภท : หนังสือฝึกทักษะสำหรับเด็ก

นิทานคำสัมผัสตัวสะกด พัฒนาการเรียนรู้ภาษาไทย

 

นิทานตัวสะกด เล่ม 5 เรื่องช้างนั่งชิงช้า
เรื่องและภาพ : ปรีดา ปัญญาจันทร์
สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์แพรวเพื่อนเด็ก
ประเภท : หนังสือฝึกทักษะสำหรับเด็ก

นิทานคำสัมผัสตัวสะกด พัฒนาการเรียนรู้ภาษาไทย

 

นิทานตัวสะกด เล่ม 4 เรื่องหนูชมพู่
เรื่องและภาพ : ปรีดา ปัญญาจันทร์
สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์แพรวเพื่อนเด็ก
ประเภท : หนังสือฝึกทักษะสำหรับเด็ก

นิทานคำสัมผัสตัวสะกด พัฒนาการเรียนรู้ภาษาไทย

 

นิทานตัวสะกด เล่ม 3 เรื่องลูกกบพบเขียด
เรื่องและภาพ : ปรีดา ปัญญาจันทร์
สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์แพรวเพื่อนเด็ก
ประเภท : หนังสือฝึกทักษะสำหรับเด็ก

นิทานคำสัมผัสตัวสะกด พัฒนาการเรียนรู้ภาษาไทย

 

นิทานตัวสะกด เล่ม 2 เรื่องมดกับเขียด
เรื่องและภาพ : ปรีดา ปัญญาจันทร์
สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์แพรวเพื่อนเด็ก
ประเภท : หนังสือฝึกทักษะสำหรับเด็ก

นิทานคำสัมผัสตัวสะกด พัฒนาการเรียนรู้ภาษาไทย

 

นิทานตัวสะกด เล่ม 1 เรื่องลูกแมวกับคางคก
เรื่องและภาพ : ปรีดา ปัญญาจันทร์
สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์แพรวเพื่อนเด็ก
ประเภท : หนังสือฝึกทักษะสำหรับเด็ก

นิทานคำสัมผัสตัวสะกด พัฒนาการเรียนรู้ภาษาไทย

 

นิทานพยัญชนะ เล่ม 7 (ศ, ษ, ส, ห, ฬ, อ, ฮ)
ผู้เขียน : ปรีดา ปัญญาจันทร์
สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์แพรวเพื่อนเด็ก
ประเภท : หนังสือฝึกทักษะสำหรับเด็ก

หนังสือชุด นิทานพยัญชนะ มีทั้งหมด 7 เล่ม เป็นชุดนิทานที่เหมาะสำหรับอ่านให้เด็กฟัง เพื่อให้เด็กคุ้นเคยกับเสียงพยัญชนะไทย 44 ตัว...

 

นิทานพยัญชนะ เล่ม 6 (ย, ร, ล, ว)
ผู้เขียน : ปรีดา ปัญญาจันทร์
สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์แพรวเพื่อนเด็ก
ประเภท : หนังสือฝึกทักษะสำหรับเด็ก

หนังสือชุด นิทานพยัญชนะ มีทั้งหมด 7 เล่ม เป็นชุดนิทานที่เหมาะสำหรับอ่านให้เด็กฟัง เพื่อให้เด็กคุ้นเคยกับเสียงพยัญชนะไทย 44 ตัว ...

 

นิทานพยัญชนะ เล่ม 5 (ผ, ฝ, พ, ฟ, ภ, ม)
ผู้เขียน : ปรีดา ปัญญาจันทร์
สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์แพรวเพื่อนเด็ก
ประเภท : หนังสือฝึกทักษะสำหรับเด็ก

หนังสือชุด นิทานพยัญชนะ มีทั้งหมด 7 เล่ม เป็นชุดนิทานที่เหมาะสำหรับอ่านให้เด็กฟัง เพื่อให้เด็กคุ้นเคยกับเสียงพยัญชนะไทย 44 ตัว...

 

นิทานพยัญชนะ เล่ม 4 (ท, ธ, น, บ, ป)
ผู้เขียน : ปรีดา ปัญญาจันทร์
สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์แพรวเพื่อนเด็ก
ประเภท : หนังสือฝึกทักษะสำหรับเด็ก

หนังสือชุด นิทานพยัญชนะ มีทั้งหมด 7 เล่ม เป็นชุดนิทานที่เหมาะสำหรับอ่านให้เด็กฟัง เพื่อให้เด็กคุ้นเคยกับเสียงพยัญชนะไทย 44 ตัว...

 

นิทานพยัญชนะ เล่ม 3 (ฐ, ฑ, ฒ, ณ, ด, ต, ถ)
ผู้เขียน : ปรีดา ปัญญาจันทร์
สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์แพรวเพื่อนเด็ก
ประเภท : หนังสือฝึกทักษะสำหรับเด็ก

หนังสือชุด นิทานพยัญชนะ มีทั้งหมด 7 เล่ม เป็นชุดนิทานที่เหมาะสำหรับอ่านให้เด็กฟัง เพื่อให้เด็กคุ้นเคยกับเสียงพยัญชนะไทย 44 ตัว ...

 

นิทานพยัญชนะ เล่ม 2 (จ, ฉ, ช, ซ, ฌ, ญ, ฎ, ฏ)
ผู้เขียน : ปรีดา ปัญญาจันทร์
สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์แพรวเพื่อนเด็ก
ประเภท : หนังสือฝึกทักษะสำหรับเด็ก

หนังสือชุด นิทานพยัญชนะ มีทั้งหมด 7 เล่ม เป็นชุดนิทานที่เหมาะสำหรับอ่านให้เด็กฟัง เพื่อให้เด็กคุ้นเคยกับเสียงพยัญชนะไทย 44 ตัว ...

 

นิทานพยัญชนะ เล่ม 1 (ก, ข, ฃ, ค, ฅ, ฆ, ง)
ผู้เขียน : ปรีดา ปัญญาจันทร์
สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์แพรวเพื่อนเด็ก
ประเภท : หนังสือฝึกทักษะสำหรับเด็ก

หนังสือชุด นิทานพยัญชนะ มีทั้งหมด 7 เล่ม เป็นชุดนิทานที่เหมาะสำหรับอ่านให้เด็กฟัง เพื่อให้เด็กคุ้นเคยกับเสียงพยัญชนะไทย 44 ตัว

 

การเขียนภาพประกอบหนังสือสำหรับเด็ก
ผู้เขียน : ปรีดา ปัญญาจันทร์
ผู้วาดภาพประกอบ : หมุด สุดไผท
สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์แพรวเพื่อนเด็ก
ประเภท : การ์ตูน/หนังสือภาพความรู้

''การเขียนภาพประกอบหนังสือสำหรับเด็ก'' คู่มือสำหรับพ่อแม่ คุณครู และผู้สนใจเรียนรู้เกี่ยวกับภาพประกอบในหนังสือสำหรับเด็ก

 

ความพอเพียง (นิทานคุณธรรมจากพระราชดำรัส)
ผู้แปล : ปีเตอร์ มนตัลบาโน
เรื่องและภาพ : ปรีดา ปัญญาจันทร์
สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์แพรวเพื่อนเด็ก
ประเภท : นิทานสองภาษา

"ความพอเพียง" หนึ่งในหนังสือภาพชุด "นิทานคุณธรรมจากพระราชดำรัส" จัดทำขึ้นเพื่อให้เด็กและเยาวชนไทยน้อมนำคุณธรรมเรื่อง "ความพอเพียง" จากพระราชดำรัสของในหลวง ผู้เปรียบเสมือน "พ่อ" ของปวงชนชาวไทย มาปรับใช้ในชีวิตประจำวันจนเป็นคุณธรรมประจำใจ เพื่อเป็นพื้นฐานที่ดีต่อเด็กๆ ต่อไป

 

ความเพียร เล่ม 3 (นิทานคุณธรรมจากพระราชดำรัส)
ผู้แปล : ปีเตอร์ มนตัลบาโน
เรื่องและภาพ : ปรีดา ปัญญาจันทร์
สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์แพรวเพื่อนเด็ก
ประเภท : นิทานสองภาษา

"ความเพียร" หนึ่งในหนังสือภาพชุด "นิทานคุณธรรมจากพระราชดำรัส" จัดทำขึ้นเพื่อให้เด็กและเยาวชนไทยน้อมนำคุณธรรมเรื่องของ "ความเพียรพยายาม" จากพระราชดำรัสของในหลวง ผู้เปรียบเสมือน "พ่อ" ของปวงชนชาวไทย มาปรับใช้ในชีวิตประจำวันจนเป็นคุณธรรมประจำใจ เพื่อเป็นพื้นฐานที่ดีต่อเด็กๆ ต่อไป

 

การประมาณตน เล่ม 4 (นิทานคุณธรรมจากพระราชดำรัส)
ผู้แปล : ปีเตอร์ มนตัลบาโน
เรื่องและภาพ : ปรีดา ปัญญาจันทร์
สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์แพรวเพื่อนเด็ก
ประเภท : นิทานสองภาษา

"การประมาณตน" หนึ่งในหนังสือภาพชุด "นิทานคุณธรรมจากพระราชดำรัส" จัดทำขึ้นเพื่อให้เด็กและเยาวชนไทยน้อมนำคุณธรรมเรื่องของ "การรู้จักประมาณตน" จากพระราชดำรัสของในหลวง ผู้เปรียบเสมือน "พ่อ" ของปวงชนชาวไทย มาปรับใช้ในชีวิตประจำวันจนเป็นคุณธรรมประจำใจ เพื่อเป็นพื้นฐานที่ดีต่อเด็กๆ ต่อไป

 

ความรับผิดชอบ เล่ม 5 (นิทานคุณธรรมจากพระราชดำรัส)
ผู้แปล : ปีเตอร์ มนตัลบาโน
เรื่องและภาพ : ปรีดา ปัญญาจันทร์
สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์แพรวเพื่อนเด็ก
ประเภท : นิทานสองภาษา

"ความรับผิดชอบ" หนึ่งในหนังสือภาพชุด "นิทานคุณธรรมจากพระราชดำรัส" จัดทำขึ้นเพื่อให้เด็กและเยาวชนไทยน้อมนำคุณธรรมเรื่อง "ความรับผิดชอบ การทำหน้าที่ของตนเอง" จากพระราชดำรัสของในหลวง ผู้เปรียบเสมือน "พ่อ" ของปวงชนชาวไทย มาปรับใช้ในชีวิตประจำวันจนเป็นคุณธรรมประจำใจ เพื่อเป็นพื้นฐานที่ดีต่อเด็กๆ ต่อไป

 

ความประหยัด เล่ม 6 (นิทานคุณธรรมจากพระราชดำรัส)
ผู้แปล : ปีเตอร์ มนตัลบาโน
เรื่องและภาพ : ปรีดา ปัญญาจันทร์
สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์แพรวเพื่อนเด็ก
ประเภท : นิทานสองภาษา

"ความประหยัด" หนึ่งในหนังสือภาพชุด "นิทานคุณธรรมจากพระราชดำรัส" จัดทำขึ้นเพื่อให้เด็กและเยาวชนไทยน้อมนำคุณธรรมเรื่อง "ความประหยัด" จากพระราชดำรัสของในหลวง ผู้เปรียบเสมือน "พ่อ" ของปวงชนชาวไทย มาปรับใช้ในชีวิตประจำวันจนเป็นคุณธรรมประจำใจ เพื่อเป็นพื้นฐานที่ดีต่อเด็กๆ ต่อไป

 

ความสามัคคี เล่ม 7 (นิทานคุณธรรมจากพระราชดำรัส)
ผู้แปล : ปีเตอร์ มนตัลบาโน
เรื่องและภาพ : ปรีดา ปัญญาจันทร์
สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์แพรวเพื่อนเด็ก
ประเภท : นิทานสองภาษา

"ความสามัคคี" หนึ่งในหนังสือภาพชุด "นิทานคุณธรรมจากพระราชดำรัส" จัดทำขึ้นเพื่อให้เด็กและเยาวชนไทยน้อมนำคุณธรรมเรื่อง "ความสามัคคี ร่วมแรงร่วมใจ" จากพระราชดำรัสของในหลวง ผู้เปรียบเสมือน "พ่อ" ของปวงชนชาวไทย มาปรับใช้ในชีวิตประจำวันจนเป็นคุณธรรมประจำใจ เพื่อเป็นพื้นฐานที่ดีต่อเด็กๆ ต่อไป

 

ความซื่อสัตย์ เล่ม 8 (นิทานคุณธรรมจากพระราชดำรัส)
ผู้แปล : ปีเตอร์ มนตัลบาโน
เรื่องและภาพ : ปรีดา ปัญญาจันทร์
สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์แพรวเพื่อนเด็ก
ประเภท : นิทานสองภาษา

"ความซื่อสัตย์" หนึ่งในหนังสือภาพชุด "นิทานคุณธรรมจากพระราชดำรัส" จัดทำขึ้นเพื่อให้เด็กและเยาวชนไทยน้อมนำคุณธรรมเรื่อง "ความซื่อสัตย์สุจริต" จากพระราชดำรัสของในหลวง ผู้เปรียบเสมือน "พ่อ" ของปวงชนชาวไทย มาปรับใช้ในชีวิตประจำวันจนเป็นคุณธรรมประจำใจ เพื่อเป็นพื้นฐานที่ดีต่อเด็กๆ ต่อไป

 

การให้ เล่ม 1 (นิทานคุณธรรมจากพระราชดำรัส)
ผู้แปล : ปีเตอร์ มนตัลบาโน
เรื่องและภาพ : ปรีดา ปัญญาจันทร์
สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์แพรวเพื่อนเด็ก
ประเภท : นิทานสองภาษา

"การให้" หนึ่งในหนังสือภาพชุด "นิทานคุณธรรมจากพระราชดำรัส" จัดทำขึ้นเพื่อให้เด็กและเยาวชนไทยน้อมนำคุณธรรมเรื่องของ "การให้" จากพระราชดำรัสของในหลวง ผู้เปรียบเสมือน "พ่อ" ของปวงชนชาวไทย มาปรับใช้ในชีวิตประจำวันจนเป็นคุณธรรมประจำใจ เพื่อเป็นพื้นฐานที่ดีต่อเด็กๆ ต่อไป

 

พูดจริง ทำจริง เล่ม 2 (นิทานคุณธรรมจากพระราชดำรัส)
ผู้แปล : ปีเตอร์ มนตัลบาโน
เรื่องและภาพ : ปรีดา ปัญญาจันทร์
สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์แพรวเพื่อนเด็ก
ประเภท : นิทานสองภาษา

"พูดจริง ทำจริง" หนึ่งในหนังสือภาพชุด "นิทานคุณธรรมจากพระราชดำรัส" จัดทำขึ้นเพื่อให้เด็กและเยาวชนไทยน้อมนำคุณธรรมเรื่องของ "การพูดแล้วทำ" จากพระราชดำรัสของในหลวง ผู้เปรียบเสมือน "พ่อ" ของปวงชนชาวไทย มาปรับใช้ในชีวิตประจำวันจนเป็นคุณธรรมประจำใจ เพื่อเป็นพื้นฐานที่ดีต่อเด็กๆ ต่อไป

 

ศิลปะสื่อภาษา พับ ตัด ปะ เล่ม 4
ผู้เขียน : ปรีดา ปัญญาจันทร์
สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์แพรวเพื่อนเด็ก
ประเภท : การ์ตูน/หนังสือภาพความรู้ 

ศิลปะสื่อภาษา เล่ม 4
เรื่องและภาพ : ปรีดา ปัญญาจันทร์
สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์แพรวเพื่อนเด็ก
ประเภท : นิทานภาพสำหรับเด็ก 

ชุดของใคร
ผู้เขียน : ปรีดา ปัญญาจันทร์
สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์แพรวเพื่อนเด็ก
ประเภท : การ์ตูน/หนังสือภาพความรู้

เมื่อคุณครูจะจัดงานสังสรรค์อาเซียนให้เด็กๆ จึงมอบหมายให้ทุกคนช่วยกันทำธงชาติ เตรียมอาหาร

 

ธงสีเดียวกัน
ผู้เขียน : ปรีดา ปัญญาจันทร์
สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์แพรวเพื่อนเด็ก
ประเภท : การ์ตูน/หนังสือภาพความรู้ 

ขนมจากข้าว
ผู้เขียน : ปรีดา ปัญญาจันทร์
สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์แพรวเพื่อนเด็ก
ประเภท : นิทานภาพสำหรับเด็ก 

พ่อกับผม
ผู้เขียน : พัชราภรณ์ ปัญญาวุฒิไกร
ผู้วาดภาพประกอบ : ปรีดา ปัญญาจันทร์
สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์แพรวเพื่อนเด็ก
ประเภท : นิทานภาพสำหรับเด็ก

"พ่อกับผม" จัดอยู่ในหนังสือภาพสำหรับเด็กชุด "หนังสือต้นแบบในโครงการพลังจิตใต้สำนึก หนูน้อยใจเข้มแข็ง"

 

ของใช้จากต้น
ผู้เขียน : ปรีดา ปัญญาจันทร์
คำ : เกริก ยุ้นพันธ์
สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์แพรวเพื่อนเด็ก
ประเภท : ความรู้/วิชาการ

หนังสือสารคดีสำหรับเด็กที่สนุกสนาน เรียบง่าย สอดแทรกสาระเกี่ยวกับการทำของใช้จากไม้อย่างง่ายให้เด็กๆ ได้เรียนรู้

 

ศิลปะสื่อภาษา เล่ม 3
ผู้เขียน : ปรีดา ปัญญาจันทร์
สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์แพรวเพื่อนเด็ก
ประเภท : หนังสือฝึกทักษะสำหรับเด็ก

คู่มือพ่อแม่และคุณครูยุคใหม่ ที่จะทำให้เห็นว่า การสร้างสรรค์สื่อการเรียนด้วยศิลปะเริ่มได้ง่ายๆ

 

ของเล่นจากไม้
เรื่องและภาพ : ปรีดา ปัญญาจันทร์
คำ : เกริก ยุ้นพันธ์
สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์แพรวเพื่อนเด็ก
ประเภท : ความรู้/วิชาการ

หนังสือสารคดีสำหรับเด็กที่สนุกสนาน เรียบง่าย สอดแทรกสาระเกี่ยวกับการทำของเล่นจากไม้อย่างง่ายให้เด็กๆ ได้เรียนรู้

 

ศิลปะสื่อภาษา พับ ตัด ปะ (เล่ม 2)
ผู้เขียน : ปรีดา ปัญญาจันทร์
สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์แพรวเพื่อนเด็ก
ประเภท : หนังสือฝึกทักษะสำหรับเด็ก

สร้างกิจกรรม เสริมจินตนาการนอกห้องเรียนอย่างสนุกและได้ความรู้

 

ชวนเพื่อนมาปั้น เครื่องปั้นดินเผา
ผู้เขียน : ปรีดา ปัญญาจันทร์
สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์แพรวเพื่อนเด็ก
ประเภท : ความรู้/วิชาการ

สร้าง “เครื่องปั้นดินเผา” ให้เป็นกิจกรรมแสนสนุกในแบบฉบับของตัวเอง

 

ไข่ของใคร
ผู้เขียน : ปรีดา ปัญญาจันทร์
สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์แพรวเพื่อนเด็ก
ประเภท : นิทานภาพสำหรับเด็ก

เด็กๆ หลายคนสนุกสนานกับการกินไข่ และเด็กๆ อีกมากมายก็สนุกสนานกับการเล่นทายด้วยเช่นกัน

 

ศิลปะสื่อภาษา
ผู้เขียน : ปรีดา ปัญญาจันทร์
สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์แพรวเพื่อนเด็ก
ประเภท : หนังสือฝึกทักษะสำหรับเด็ก

คู่มือพ่อแม่และคุณครูยุคใหม่! ที่จะทำให้เห็นว่าการสร้างสรรค์สื่อการเรียนด้วยศิลปะเริ่มได้ง่ายๆ

 

ตามพ่อไปปลูกข้าว (ปกอ่อน)
ผู้เขียน : ปรีดา ปัญญาจันทร์
สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์แพรวเพื่อนเด็ก
ประเภท : นิทานภาพสำหรับเด็ก

นิทาน “ครูปรีดา” เจ้าของผลงานที่ครองใจเด็กๆ มานานกว่า 10 ปี

 

ต้นไม้ใกล้ตัว (ปกอ่อน)
ผู้เขียน : ปรีดา ปัญญาจันทร์
สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์แพรวเพื่อนเด็ก
ประเภท : นิทานภาพสำหรับเด็ก

นิทาน “ครูปรีดา” เจ้าของผลงานที่ครองใจเด็กๆ มานานกว่า 10 ปี

 

ตามพ่อไปเกี่ยวข้าว (ปกอ่อน)
ผู้เขียน : ปรีดา ปัญญาจันทร์
สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์แพรวเพื่อนเด็ก
ประเภท : นิทานภาพสำหรับเด็ก

นิทาน “ครูปรีดา” เจ้าของผลงานที่ครองใจเด็กๆ มานานกว่า 10 ปี

 

ดอกไม้ริมทาง (ปกอ่อน)
ผู้วาดภาพประกอบ : ปรีดา ปัญญาจันทร์
สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์แพรวเพื่อนเด็ก
ประเภท : นิทานภาพสำหรับเด็ก

นิทาน “ครูปรีดา” เจ้าของผลงานที่ครองใจเด็กๆ มานานกว่า 10 ปี

 

ดอกไม้ใกล้ตัว (ปกอ่อน)
ผู้วาดภาพประกอบ : ปรีดา ปัญญาจันทร์
สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์แพรวเพื่อนเด็ก
ประเภท : นิทานภาพสำหรับเด็ก

นิทาน “ครูปรีดา” เจ้าของผลงานที่ครองใจเด็กๆ มานานกว่า 10 ปี

 

ดอกไม้ใกล้บ้าน (ปกอ่อน)
ผู้วาดภาพประกอบ : ปรีดา ปัญญาจันทร์
สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์แพรวเพื่อนเด็ก
ประเภท : นิทานภาพสำหรับเด็ก

นิทาน “ครูปรีดา” เจ้าของผลงานที่ครองใจเด็กๆ มานานกว่า 10 ปี

 

เม่นหลบฝน (ฉบับปกอ่อน)
ผู้เขียน : ปรีดา ปัญญาจันทร์
สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์แพรวเพื่อนเด็ก
ประเภท : นิทานภาพสำหรับเด็ก

นิทาน “ครูปรีดา” เจ้าของผลงานที่ครองใจเด็กๆ วัยอนุบาลและประถมศึกษามานานกว่า 10 ปี

 

พระจันทร์อยากมีเพื่อน (ปกอ่อน)
ผู้เขียน : ปรีดา ปัญญาจันทร์
สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์แพรวเพื่อนเด็ก
ประเภท : นิทานภาพสำหรับเด็ก

นิทาน “ครูปรีดา” เจ้าของผลงานที่ครองใจเด็กๆ วัยอนุบาลและประถมศึกษามานานกว่า 10 ปี

 

คุณกลมๆ เล็กๆ (ปกอ่อน)
ผู้เขียน : ปรีดา ปัญญาจันทร์
สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์แพรวเพื่อนเด็ก
ประเภท : นิทานภาพสำหรับเด็ก

นิทาน “ครูปรีดา” เจ้าของผลงานที่ครองใจเด็กๆ วัยอนุบาลและประถมศึกษามานานกว่า 10 ปี

 

เมืองปลายักษ์
ผู้เขียน : ปรีดา ปัญญาจันทร์
ผู้วาดภาพประกอบ : หมุด สุดไผท
สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์แพรวเพื่อนเด็ก
ประเภท : นิทานภาพสำหรับเด็ก

นิทานแสนสนุกที่แฝงแง่มุมดีๆ น่าคิดให้เด็กๆ รู้จักพินิจสิ่งต่างๆ รอบตัวอย่างถี่ถ้วน ขณะเดียวกันก็กระตุ้นจินตนาการของเด็กๆให้ตื่นเต้นและลุ้นไปกับการปรากฏตัวของ "ปลายักษ์"

 

ดอกไม้ริมทาง
ผู้เขียน : ปรีดา ปัญญาจันทร์
สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์แพรวเพื่อนเด็ก
ประเภท : นิทานภาพสำหรับเด็ก 

ตามพ่อไปเกี่ยวข้าว
ผู้เขียน : ปรีดา ปัญญาจันทร์
สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์แพรวเพื่อนเด็ก
ประเภท : นิทานภาพสำหรับเด็ก 

ดอกไม้ใกล้บ้าน
ผู้เขียน : ปรีดา ปัญญาจันทร์
สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์แพรวเพื่อนเด็ก
ประเภท : นิทานภาพสำหรับเด็ก 

ตามพ่อไปปลูกข้าว
ผู้เขียน : ปรีดา ปัญญาจันทร์
สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์แพรวเพื่อนเด็ก
ประเภท : นิทานภาพสำหรับเด็ก 

พระจันทร์อยากมีเพื่อน
ผู้เขียน : ปรีดา ปัญญาจันทร์
สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์แพรวเพื่อนเด็ก
ประเภท : นิทานภาพสำหรับเด็ก 

คุณกลมๆ เล็กๆ
ผู้เขียน : ปรีดา ปัญญาจันทร์
สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์แพรวเพื่อนเด็ก
ประเภท : นิทานภาพสำหรับเด็ก 

เม่นหลบฝน
ผู้เขียน : ปรีดา ปัญญาจันทร์
สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์แพรวเพื่อนเด็ก
ประเภท : นิทานภาพสำหรับเด็ก 

ต้นไม้ใกล้ตัว
ผู้เขียน : ปรีดา ปัญญาจันทร์
สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์แพรวเพื่อนเด็ก
ประเภท : นิทานภาพสำหรับเด็ก 

Home  |  Contact  |  Link  |  Privacy Policy  |  Site map

AMARIN PRINTING AND PUBLISHING PUBLIC COMPANY LIMITED

Copyright © 1994-2004 Amarin Printing & Publishing Public Company Limited. E-commerce Registration #0108114713086