www.amarinpocketbook.com
  
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
 
ตรวจสุขภาพคอนโดก่อนรับโอน
 
ตรวจสุขภาพคอนโดก่อนรับโอน
ISBN : 9789742892494
ผู้เขียน : วิญญู วานิชศิริโรจน์
สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์บ้านและสวน
ประเภท : บ้านและสวน/DIY/คู่มือช่าง
คำแนะนำของการตรวจสอบงานในขั้นตอนสุดท้ายก่อนลงนามรับห้องชุด จากประสบการณ์ของสถาปนิกมืออาชีพ
หนังสือเล่มนี้จะบอกเล่าถึงกระบวนการตรวจสอบห้องชุดในแง่มุมต่างๆ ทั้งในเรื่องโครงสร้าง วิธีการก่อสร้าง วัสดุที่ใช้ ตลอดจนถึงพื้นที่ส่วนกลาสงต่างๆ  และระบบรักษาความปลอดภัยของอาคาร เพื้อให้เจ้าของห้องชุดได้อยู่อย่างสุขสบายใน "บ้าน" ของตัวเอง


99 เรื่องต้องรู้ก่อนมีบ้าน

99 เรื่องต้องรู้ก่อนมีบ้าน
ผู้เขียน : วิญญู วานิชศิริโรจน์
สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์บ้านและสวน
ประเภท : บ้านและสวน/DIY/คู่มือช่าง

อ่านแบบก่อสร้างให้เป็น

อ่านแบบก่อสร้างให้เป็น
ผู้เขียน : วิญญู วานิชศิริโรจน์
สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์บ้านและสวน
ประเภท : บ้านและสวน/DIY/คู่มือช่าง

สร้างบ้านให้ตรงใจ

สร้างบ้านให้ตรงใจ
ผู้เขียน : วิญญู วานิชศิริโรจน์
สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์บ้านและสวน
ประเภท : บ้านและสวน/DIY/คู่มือช่าง

ซื้อบ้านได้ถูกใจ

ซื้อบ้านได้ถูกใจ
ผู้เขียน : วิญญู วานิชศิริโรจน์
สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์บ้านและสวน
ประเภท : บ้านและสวน/DIY/คู่มือช่าง

ตรวจสุขภาพบ้านก่อนรับโอน

ตรวจสุขภาพบ้านก่อนรับโอน
ผู้เขียน : วิญญู วานิชศิริโรจน์
สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์บ้านและสวน
ประเภท : บ้านและสวน/DIY/คู่มือช่างHome  |  Contact  |  Link  |  Privacy Policy  |  Site map

AMARIN PRINTING AND PUBLISHING PUBLIC COMPANY LIMITED

Copyright © 1994-2004 Amarin Printing & Publishing Public Company Limited. E-commerce Registration #0108114713086