www.amarinpocketbook.com
  
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
 
การ์ตูนเทิดไท้องค์ราชันย์ รัชกาลที่ ๙ เล่ม ๓ มหาราชกลางในชน
การ์ตูนเทิดไท้องค์ราชันย์ รัชกาลที่ ๙ เล่ม ๓
 
การ์ตูนเทิดไท้องค์ราชันย์ รัชกาลที่ ๙ เล่ม ๓ มหาราชกลางในชน
ISBN : 9786165180818
ผู้เขียน : สละ นาคบำรุง และทีมงาน
สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์อมรินทร์คอมมิกส์
ประเภท : การ์ตูน/หนังสือภาพความรู้
ร่วมเทิดไท้องค์ราชันย์ รัชกาลที่ ๙ พระผู้ปกเกล้าชาวไทย หนังสือที่คนไทยทุกคนควรอ่าน
เล่ม ๓ มหาราชกลางใจชน พ.ศ.๒๕๓๖-๒๕๕๐

กล่าวถึงช่วงที่พายุแห่งความโศกเศร้าถาโถมเข้ากระหน่ำไทยหลายระลอก ด้วยข่าวพระอาการประชวรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซ้ำร้ายพระอาการประชวรสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีก็ทรงมีพระอาการทรุดลงจากพระอาการแทรกซ้อน จนกระทั่งเสด็จสวรรคต ยังความเสร้าโศกสู่พสกนิกรสุดพรรณนา ในปีต่อมาประเทศไทยประสบปัญหาด้านเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นผลจากความพยายามเร่งขยายความเติบโตทางเศรษฐกิจจนขาดความพอดี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงพระราชทานกระแสพระราชดำรัสที่นำไปสู่ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” โครงการพระราชดำริกว่า ๓,๐๐๐ โครงการ ได้ช่วยให้ราษฎรมีอาชีพมีแหล่งทำกิน ยืนหยัดด้วยลำแข้งของตนเอง นี่คือพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่เปรียบมิได้ และเป็นไปดังพระราชดำรัสที่ได้พระราชทานไว้ว่า “ความสุขความสวัสดีของข้าพเจ้าจะเกิดขึ้นได้ ก็ด้วยบ้านเมืองของเรามีความเจริญมั่นคงเป็นปกติสุข”
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ "เจ้าฟ้าหญิงในดวงใจ"

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ "เจ้าฟ้าหญิงในดวงใจ"
ผู้เขียน : สละ นาคบำรุง และทีมงาน
สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์อมรินทร์คอมมิกส์
ประเภท : การ์ตูน/หนังสือภาพความรู้

ในหลวงของเรา

ในหลวงของเรา
ผู้วาดภาพประกอบ : สละ นาคบำรุง และทีมงาน
สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์อมรินทร์คอมมิกส์
ประเภท : การ์ตูน/หนังสือภาพความรู้

การ์ตูนเทิดไท้องค์ราชันย์ รัชกาลที่ ๙ เล่ม ๒ เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม

การ์ตูนเทิดไท้องค์ราชันย์ รัชกาลที่ ๙ เล่ม ๒ เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม
ผู้เขียน : สละ นาคบำรุง และทีมงาน
สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์อมรินทร์คอมมิกส์
ประเภท : การ์ตูน/หนังสือภาพความรู้

การ์ตูนเทิดไท้องค์ราชันย์ รัชกาลที่ ๙ เล่ม ๑ พระคือพลังแห่งแผ่นดิน

การ์ตูนเทิดไท้องค์ราชันย์ รัชกาลที่ ๙ เล่ม ๑ พระคือพลังแห่งแผ่นดิน
ผู้เขียน : สละ นาคบำรุง และทีมงาน
สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์อมรินทร์คอมมิกส์
ประเภท : การ์ตูน/หนังสือภาพความรู้

การ์ตูนประวัติศาสตร์ชาติไทย ยุคอยุธยา เล่มที่ ๓ ขุนหลวงพ่องั่ว

การ์ตูนประวัติศาสตร์ชาติไทย ยุคอยุธยา เล่มที่ ๓ ขุนหลวงพ่องั่ว
ผู้เขียน : สละ นาคบำรุง และทีมงาน
สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์อมรินทร์คอมมิกส์
ประเภท : การ์ตูน/หนังสือภาพความรู้

การ์ตูนประวัติศาสตร์ชาติไทย ยุคอยุธยา เล่ม1 กำเนิดกรุงศรีอยุธยา

การ์ตูนประวัติศาสตร์ชาติไทย ยุคอยุธยา เล่ม1 กำเนิดกรุงศรีอยุธยา
ผู้เขียน : สละ นาคบำรุง และทีมงาน
สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์อมรินทร์คอมมิกส์
ประเภท : การ์ตูน/หนังสือภาพความรู้

การ์ตูนประวัติศาสตร์ชาติไทย ยุคสุโขทัย เล่ม 3 พ่อขุนรามคำแหง 1

การ์ตูนประวัติศาสตร์ชาติไทย ยุคสุโขทัย เล่ม 3 พ่อขุนรามคำแหง 1
ผู้เขียน : สละ นาคบำรุง และทีมงาน
สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์อมรินทร์คอมมิกส์
ประเภท : การ์ตูน/หนังสือภาพความรู้

การ์ตูนประวัติศาสตร์ชาติไทย ยุคสุโขทัย เล่ม 2 พ่อขุนศรีอินทราทิตย์

การ์ตูนประวัติศาสตร์ชาติไทย ยุคสุโขทัย เล่ม 2 พ่อขุนศรีอินทราทิตย์
ผู้เขียน : สละ นาคบำรุง และทีมงาน
สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์อมรินทร์คอมมิกส์
ประเภท : การ์ตูน/หนังสือภาพความรู้

การ์ตูนประวัติศาสตร์ชาติไทย ยุคสุโขทัย เล่ม 1 กำเนิดสุโขทัย

การ์ตูนประวัติศาสตร์ชาติไทย ยุคสุโขทัย เล่ม 1 กำเนิดสุโขทัย
ผู้เขียน : สละ นาคบำรุง และทีมงาน
สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์อมรินทร์คอมมิกส์
ประเภท : การ์ตูน/หนังสือภาพความรู้

การ์ตูนประวัติศาสตร์ชาติไทย ยุคสุโขทัย เล่ม 6 รวมสุโขทัยกับอยุธยา

การ์ตูนประวัติศาสตร์ชาติไทย ยุคสุโขทัย เล่ม 6 รวมสุโขทัยกับอยุธยา
ผู้เขียน : สละ นาคบำรุง และทีมงาน
สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์อมรินทร์คอมมิกส์
ประเภท : การ์ตูน/หนังสือภาพความรู้

การ์ตูนประวัติศาสตร์ชาติไทย ยุคสุโขทัย เล่ม 5 พระมหาธรรมราชาลิไท

การ์ตูนประวัติศาสตร์ชาติไทย ยุคสุโขทัย เล่ม 5 พระมหาธรรมราชาลิไท
ผู้เขียน : สละ นาคบำรุง และทีมงาน
สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์อมรินทร์คอมมิกส์
ประเภท : การ์ตูน/หนังสือภาพความรู้Home  |  Contact  |  Link  |  Privacy Policy  |  Site map

AMARIN PRINTING AND PUBLISHING PUBLIC COMPANY LIMITED

Copyright © 1994-2004 Amarin Printing & Publishing Public Company Limited. E-commerce Registration #0108114713086