www.amarinpocketbook.com
  
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
 
การ์ตูนเทิดไท้องค์ราชันย์ รัชกาลที่ ๙ เล่ม ๒ เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม
การ์ตูนเทิดไท้องค์ราชันย์ รัชกาลที่ ๙ เล่ม ๒
 
การ์ตูนเทิดไท้องค์ราชันย์ รัชกาลที่ ๙ เล่ม ๒ เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม
ISBN : 9786165180795
ผู้เขียน : สละ นาคบำรุง และทีมงาน
สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์อมรินทร์คอมมิกส์
ประเภท : การ์ตูน/หนังสือภาพความรู้
ร่วมเทิดไท้องค์ราชันย์ รัชกาลที่ ๙ พระผู้ปกเกล้าชาวไทย หนังสือที่คนไทยทุกคนควรอ่าน
เล่ม ๒ เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม พ.ศ.๒๕๑๔-๒๕๓๕

ในเล่มนี้ กล่าวถึงเหตุการณ์ ๑๔ ตุลา ซึ่งเป็นความขัดแย้งอย่างรุนแรงระหว่างรัฐบาลของจอมพลถนอม กิตติขจร กับนักศึกษาและประชาชน จนนำไปสู่การจลาจลทั่วกรุงเทพมหานคร ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้มีพระราชดำรัสให้ทุกฝ่ายจงระงับเหตุแห่งความรุนแรงด้วยการตั้งสติยับยั้งเพื่อให้ชาติบ้านเมืองกลับคืนสู่ความสงบเรียบร้อย และในฐานะองค์พระประมุขของชาติและจอมทัพไทย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้มีบทบาทอย่างมากในการต่อสู้กับภัยคุกคามของคอมมิวนิสต์ เสด็จเข้าสู่พื้นที่สู้รบโดยมิได้ทรงเกรงกลัวภัยอันตรายใด ๆ นอกจากนี้เนื้อหาในเล่มยังกล่าวถึงพระอัจฉริยภาพในงานศิลปะทั้งมวล ทั้งงานจิตรกรรม ประติมากรรม การถ่ายภาพ งานหัตถศิลป์ ดนตรี การพระราชนิพนธ์เพลง และงานวรรณศิลป์ ซึ่งเป็นที่ประจักษ์ชัดเจนแก่พสกนิกรและศิลปินทั่วโลกในพระปรีชาสามารถอย่างหาที่เปรียบมิได้
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ "เจ้าฟ้าหญิงในดวงใจ"

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ "เจ้าฟ้าหญิงในดวงใจ"
ผู้เขียน : สละ นาคบำรุง และทีมงาน
สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์อมรินทร์คอมมิกส์
ประเภท : การ์ตูน/หนังสือภาพความรู้

ในหลวงของเรา

ในหลวงของเรา
ผู้วาดภาพประกอบ : สละ นาคบำรุง และทีมงาน
สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์อมรินทร์คอมมิกส์
ประเภท : การ์ตูน/หนังสือภาพความรู้

การ์ตูนเทิดไท้องค์ราชันย์ รัชกาลที่ ๙ เล่ม ๓ มหาราชกลางในชน

การ์ตูนเทิดไท้องค์ราชันย์ รัชกาลที่ ๙ เล่ม ๓ มหาราชกลางในชน
ผู้เขียน : สละ นาคบำรุง และทีมงาน
สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์อมรินทร์คอมมิกส์
ประเภท : การ์ตูน/หนังสือภาพความรู้

การ์ตูนเทิดไท้องค์ราชันย์ รัชกาลที่ ๙ เล่ม ๑ พระคือพลังแห่งแผ่นดิน

การ์ตูนเทิดไท้องค์ราชันย์ รัชกาลที่ ๙ เล่ม ๑ พระคือพลังแห่งแผ่นดิน
ผู้เขียน : สละ นาคบำรุง และทีมงาน
สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์อมรินทร์คอมมิกส์
ประเภท : การ์ตูน/หนังสือภาพความรู้

การ์ตูนประวัติศาสตร์ชาติไทย ยุคอยุธยา เล่มที่ ๓ ขุนหลวงพ่องั่ว

การ์ตูนประวัติศาสตร์ชาติไทย ยุคอยุธยา เล่มที่ ๓ ขุนหลวงพ่องั่ว
ผู้เขียน : สละ นาคบำรุง และทีมงาน
สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์อมรินทร์คอมมิกส์
ประเภท : การ์ตูน/หนังสือภาพความรู้

การ์ตูนประวัติศาสตร์ชาติไทย ยุคอยุธยา เล่ม1 กำเนิดกรุงศรีอยุธยา

การ์ตูนประวัติศาสตร์ชาติไทย ยุคอยุธยา เล่ม1 กำเนิดกรุงศรีอยุธยา
ผู้เขียน : สละ นาคบำรุง และทีมงาน
สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์อมรินทร์คอมมิกส์
ประเภท : การ์ตูน/หนังสือภาพความรู้

การ์ตูนประวัติศาสตร์ชาติไทย ยุคสุโขทัย เล่ม 3 พ่อขุนรามคำแหง 1

การ์ตูนประวัติศาสตร์ชาติไทย ยุคสุโขทัย เล่ม 3 พ่อขุนรามคำแหง 1
ผู้เขียน : สละ นาคบำรุง และทีมงาน
สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์อมรินทร์คอมมิกส์
ประเภท : การ์ตูน/หนังสือภาพความรู้

การ์ตูนประวัติศาสตร์ชาติไทย ยุคสุโขทัย เล่ม 2 พ่อขุนศรีอินทราทิตย์

การ์ตูนประวัติศาสตร์ชาติไทย ยุคสุโขทัย เล่ม 2 พ่อขุนศรีอินทราทิตย์
ผู้เขียน : สละ นาคบำรุง และทีมงาน
สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์อมรินทร์คอมมิกส์
ประเภท : การ์ตูน/หนังสือภาพความรู้

การ์ตูนประวัติศาสตร์ชาติไทย ยุคสุโขทัย เล่ม 1 กำเนิดสุโขทัย

การ์ตูนประวัติศาสตร์ชาติไทย ยุคสุโขทัย เล่ม 1 กำเนิดสุโขทัย
ผู้เขียน : สละ นาคบำรุง และทีมงาน
สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์อมรินทร์คอมมิกส์
ประเภท : การ์ตูน/หนังสือภาพความรู้

การ์ตูนประวัติศาสตร์ชาติไทย ยุคสุโขทัย เล่ม 6 รวมสุโขทัยกับอยุธยา

การ์ตูนประวัติศาสตร์ชาติไทย ยุคสุโขทัย เล่ม 6 รวมสุโขทัยกับอยุธยา
ผู้เขียน : สละ นาคบำรุง และทีมงาน
สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์อมรินทร์คอมมิกส์
ประเภท : การ์ตูน/หนังสือภาพความรู้

การ์ตูนประวัติศาสตร์ชาติไทย ยุคสุโขทัย เล่ม 5 พระมหาธรรมราชาลิไท

การ์ตูนประวัติศาสตร์ชาติไทย ยุคสุโขทัย เล่ม 5 พระมหาธรรมราชาลิไท
ผู้เขียน : สละ นาคบำรุง และทีมงาน
สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์อมรินทร์คอมมิกส์
ประเภท : การ์ตูน/หนังสือภาพความรู้Home  |  Contact  |  Link  |  Privacy Policy  |  Site map

AMARIN PRINTING AND PUBLISHING PUBLIC COMPANY LIMITED

Copyright © 1994-2004 Amarin Printing & Publishing Public Company Limited. E-commerce Registration #0108114713086