www.amarinpocketbook.com
  
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
 
การ์ตูนเทิดไท้องค์ราชันย์ รัชกาลที่ ๙ เล่ม ๑ พระคือพลังแห่งแผ่นดิน
การ์ตูนเทิดไท้องค์ราชันย์ รัชกาลที่ ๙ เล่ม ๑
 
การ์ตูนเทิดไท้องค์ราชันย์ รัชกาลที่ ๙ เล่ม ๑ พระคือพลังแห่งแผ่นดิน
ISBN : 9786165180801
ผู้เขียน : สละ นาคบำรุง และทีมงาน
สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์อมรินทร์คอมมิกส์
ประเภท : การ์ตูน/หนังสือภาพความรู้
ร่วมเทิดไท้องค์ราชันย์ รัชกาลที่ ๙ เพราะพระองค์ทรงรักเรา หนังสือที่คนไทยทุกคนควรอ่าน :
เล่ม ๑ พระคือพลังแห่งแผ่นดิน พ.ศ.๒๔๘๙-๒๕๑๓

เริ่มเนื้อหาตั้งแต่ทรงขึ้นครองราชย์ ราชาภิเษกสมรส และพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ซึ่งมีพระปฐมบรมราชโองการแก่พสกนิกรชาวไทยทั้งหลายว่า “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม” จากนั้นทรงเข้าบรรพชาอุปสมบทและทรงปฏิบัติพระราชกิจเช่นเดียวกับพระภิกษุทั้งหลายอย่างเคร่งครัด หลังจากลาผนวช พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เริ่มเสด็จออกประพาสเยี่ยมเยียนราษฎรในพระราชอาณาเขต และได้ทรงปฏิบัติตามพระราชปณิธานที่ตั้งไว้เมื่อครั้งบรมราชาภิเษกว่าจะทรงบำบัดทุกข์ บำรุงสุขแก่อาณาประชาราษฎร์อย่างมิย่อท้อ มีการฟื้นฟูโบราณราชประเพณีด้านต่าง ๆ ขึ้นมาอีกครั้ง อาทิ พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ การเสด็จพระราชดำเนินโดยกระบวนการพยุหยาตราชลมารคในการถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดอรุณราชวราราม ตลอดจนการปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่สำคัญยิ่งคือการเสด็จพระราชดำเนินไปเจริญพระราชไมตรีกับต่างประเทศด้วยทรงเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยอย่างมหาศาล
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ "เจ้าฟ้าหญิงในดวงใจ"

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ "เจ้าฟ้าหญิงในดวงใจ"
ผู้เขียน : สละ นาคบำรุง และทีมงาน
สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์อมรินทร์คอมมิกส์
ประเภท : การ์ตูน/หนังสือภาพความรู้

ในหลวงของเรา

ในหลวงของเรา
ผู้วาดภาพประกอบ : สละ นาคบำรุง และทีมงาน
สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์อมรินทร์คอมมิกส์
ประเภท : การ์ตูน/หนังสือภาพความรู้

การ์ตูนเทิดไท้องค์ราชันย์ รัชกาลที่ ๙ เล่ม ๓ มหาราชกลางในชน

การ์ตูนเทิดไท้องค์ราชันย์ รัชกาลที่ ๙ เล่ม ๓ มหาราชกลางในชน
ผู้เขียน : สละ นาคบำรุง และทีมงาน
สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์อมรินทร์คอมมิกส์
ประเภท : การ์ตูน/หนังสือภาพความรู้

การ์ตูนเทิดไท้องค์ราชันย์ รัชกาลที่ ๙ เล่ม ๒ เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม

การ์ตูนเทิดไท้องค์ราชันย์ รัชกาลที่ ๙ เล่ม ๒ เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม
ผู้เขียน : สละ นาคบำรุง และทีมงาน
สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์อมรินทร์คอมมิกส์
ประเภท : การ์ตูน/หนังสือภาพความรู้

การ์ตูนประวัติศาสตร์ชาติไทย ยุคอยุธยา เล่มที่ ๓ ขุนหลวงพ่องั่ว

การ์ตูนประวัติศาสตร์ชาติไทย ยุคอยุธยา เล่มที่ ๓ ขุนหลวงพ่องั่ว
ผู้เขียน : สละ นาคบำรุง และทีมงาน
สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์อมรินทร์คอมมิกส์
ประเภท : การ์ตูน/หนังสือภาพความรู้

การ์ตูนประวัติศาสตร์ชาติไทย ยุคอยุธยา เล่ม1 กำเนิดกรุงศรีอยุธยา

การ์ตูนประวัติศาสตร์ชาติไทย ยุคอยุธยา เล่ม1 กำเนิดกรุงศรีอยุธยา
ผู้เขียน : สละ นาคบำรุง และทีมงาน
สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์อมรินทร์คอมมิกส์
ประเภท : การ์ตูน/หนังสือภาพความรู้

การ์ตูนประวัติศาสตร์ชาติไทย ยุคสุโขทัย เล่ม 3 พ่อขุนรามคำแหง 1

การ์ตูนประวัติศาสตร์ชาติไทย ยุคสุโขทัย เล่ม 3 พ่อขุนรามคำแหง 1
ผู้เขียน : สละ นาคบำรุง และทีมงาน
สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์อมรินทร์คอมมิกส์
ประเภท : การ์ตูน/หนังสือภาพความรู้

การ์ตูนประวัติศาสตร์ชาติไทย ยุคสุโขทัย เล่ม 2 พ่อขุนศรีอินทราทิตย์

การ์ตูนประวัติศาสตร์ชาติไทย ยุคสุโขทัย เล่ม 2 พ่อขุนศรีอินทราทิตย์
ผู้เขียน : สละ นาคบำรุง และทีมงาน
สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์อมรินทร์คอมมิกส์
ประเภท : การ์ตูน/หนังสือภาพความรู้

การ์ตูนประวัติศาสตร์ชาติไทย ยุคสุโขทัย เล่ม 1 กำเนิดสุโขทัย

การ์ตูนประวัติศาสตร์ชาติไทย ยุคสุโขทัย เล่ม 1 กำเนิดสุโขทัย
ผู้เขียน : สละ นาคบำรุง และทีมงาน
สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์อมรินทร์คอมมิกส์
ประเภท : การ์ตูน/หนังสือภาพความรู้

การ์ตูนประวัติศาสตร์ชาติไทย ยุคสุโขทัย เล่ม 6 รวมสุโขทัยกับอยุธยา

การ์ตูนประวัติศาสตร์ชาติไทย ยุคสุโขทัย เล่ม 6 รวมสุโขทัยกับอยุธยา
ผู้เขียน : สละ นาคบำรุง และทีมงาน
สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์อมรินทร์คอมมิกส์
ประเภท : การ์ตูน/หนังสือภาพความรู้

การ์ตูนประวัติศาสตร์ชาติไทย ยุคสุโขทัย เล่ม 5 พระมหาธรรมราชาลิไท

การ์ตูนประวัติศาสตร์ชาติไทย ยุคสุโขทัย เล่ม 5 พระมหาธรรมราชาลิไท
ผู้เขียน : สละ นาคบำรุง และทีมงาน
สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์อมรินทร์คอมมิกส์
ประเภท : การ์ตูน/หนังสือภาพความรู้Home  |  Contact  |  Link  |  Privacy Policy  |  Site map

AMARIN PRINTING AND PUBLISHING PUBLIC COMPANY LIMITED

Copyright © 1994-2004 Amarin Printing & Publishing Public Company Limited. E-commerce Registration #0108114713086