www.amarinpocketbook.com
  
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
 
นิทานเวตาล (พ.7 ฉ.ปรับปรุง)
 
นิทานเวตาล (พ.7 ฉ.ปรับปรุง)
ISBN : 9789744754110
ผู้เขียน : กรมหมื่นพิทยาลงกรณ (น.ม.ส.)
สำนักพิมพ์ : แพรวสำนักพิมพ์
ประเภท : เรื่องสั้น
สุดยอดแห่งนิทานซ้อนนิทาน ในวรรณคดีสันสกฤต จำนวน ๒๕ เรื่อง
ที่พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ หรือ น.ม.ส. ทรงนิพนธ์เรียบเรียงไว้เพียง ๑๐ เรื่องในพากย์ไทย โดยได้ตีพิมพ์เป็นเล่มมาตั้งแต่พ.ศ. ๒๔๖๑ จนถึงปัจจุบัน ก็เป็นเวลา ๘๐ ปี แล้ว ที่นิทานเวตาลยังคงได้รับความนิยมยกย่อง และจัดเป็นอีก ๑ ใน ๑๐๐ เล่มหนังสือดีที่คนไทยควรอ่าน

ด้วยเหตุที่ว่าเวตาลนั้นเป็นผีที่ฉลาดหลักแหลม แยบยล และทุกเรื่องนิทานที่เวตาลเล่านั้นแทรกคติธรรม มีคุณค่าในเชิงปรัชญาชีวิต. ที่ แพรวสำนักพิมพ์ น้อมนำมาพิมพ์ไว้ในกลุ่มรักวรรณกรรมไทย ชุด ๑๐๐ เล่มหนังสือดีที่คนไทยควรอ่าน

Home  |  Contact  |  Link  |  Privacy Policy  |  Site map

AMARIN PRINTING AND PUBLISHING PUBLIC COMPANY LIMITED

Copyright © 1994-2004 Amarin Printing & Publishing Public Company Limited. E-commerce Registration #0108114713086